Beste Raadslid

Beste Raadslid

Emmy Elgersma

0 Stemmen
  • Gemeente Steenwijkerland
  • Partij D66
Emmy Elgersma

Motivatie

Emmy heeft de afgelopen jaar als eenmansfractie, eenvrouwsfractie 😉, zich ingezet voor volop Steenwijkerland. Hiermee heeft ze in haar eentje de meeste schriftelijke vragen en moties ingediend om de gemeente te verbeteren. Dit varieerde van sociale kwesties, zoals de kwijtschelding van schulden voor inwoners; het realiseren van een unilocatie voor het voortgezet onderwijs; stappen zetten in de energietransitie; transparantie van het college; ruimte voor de fiets en opkomen voor de lokale ondernemers. Die tomeloze inzet werd niet altijd beloond in de raad, maar vanwege haar vurige pleidooien, scherpe en kritische blik Ên de energie om door te gaan... Verdient Emmy het om de titel 'Beste Raadslid' te dragen. Chapeau!